Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Китепкана

Иргөө

Майыптык темасын чагылдырган журналисттер үчүн чек-лист

Файлды көчүрүү

Чек-лист для журналистов, освещающих тему инвалидности

Файлды көчүрүү

Материал жазууда гендердик теңдикти сактоо боюнча журналисттер үчүн чек-лист

Файлды көчүрүү

Чек-лист для журналистов при написании материалов по соблюдению гендерного равенства

Файлды көчүрүү

2020 review of hate speech and fake news in Central Asia

Файлды көчүрүү

МИГ в цифровом мире: как научить учителей

Файлды көчүрүү

Медиа жэне ақпарат бойынша сауат жөніндеги тренерлерге арналған

Файлды көчүрүү

Дастури методй: барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй

Файлды көчүрүү

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо

Файлды көчүрүү