Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Китепкана

Иргөө

Мугалим үчүн ресурстук китеп

Файлды көчүрүү

Мугалим учун ресурстук китеп

Файлды көчүрүү

Медиа-и информационная грамотность в журналистике: пособие для журналистов и преподавателей

Файлды көчүрүү

Media and Information Literacy in Journalism: A Handbook for Journalists and Journalism Educators

Файлды көчүрүү

"Основы медиаграмотности для 5-6 классов" пособие для учителей

Файлды көчүрүү

Медианы түшүнүү: медиасабаттуулуктун негиздери

Файлды көчүрүү

Медианы түшүнүү: медиасабаттуулуктун негиздери

Файлды көчүрүү

"Балдар жана гаджеттер" ата-энелер үчүн санариптик сабаттуулук боюнча колдонмо

Файлды көчүрүү

"Балдар жана гаджеттер" ата-энелер үчүн санариптик сабаттуулук боюнча колдонмо

Файлды көчүрүү