Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Иш чара

МЕКТЕПТИК МЕДИА БУРЧТАРДЫН VI РЕСПУБЛИКАЛЫК ФОРУМУ

15-10-2023  -   15-10-2023

Ош шаары. III МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

03-12-2022  -   04-12-2022

Бишкек шаары. III МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

24-11-2022  -   25-11-2022

Нарын шаары. III МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

18-11-2022  -   19-11-2022

Ош шаары. II МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

29-10-2022  -   30-10-2022

Нарын шаары. II МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

26-10-2022  -   27-10-2022

Бишкек шаары. II МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

21-10-2022  -   22-10-2022

Ош шаары. I МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

29-09-2022  -   30-09-2022

Нарын шаары. I МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

27-09-2022  -   28-09-2022

Бишкек шаары. I МОДУЛЬ. GALS жана дизайн ой жүгүртүү аркылуу гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу

23-09-2022  -   23-09-2022

ТоТ “Формирование компетенций информационной и медиаграмотности”

25-05-2022  -   27-05-2022

Журналисттер үчүн Воркшоп “Медиадагы гендердик оптика”

09-03-2022  -   11-03-2022