Media-savodli bo'ling!

RU KG KZ TJ UZ

Kutubxona

Saralash

Майыптык темасын чагылдырган журналисттер үчүн чек-лист

Faylni yuklab olish

Чек-лист для журналистов, освещающих тему инвалидности

Faylni yuklab olish

Материал жазууда гендердик теңдикти сактоо боюнча журналисттер үчүн чек-лист

Faylni yuklab olish

Чек-лист для журналистов при написании материалов по соблюдению гендерного равенства

Faylni yuklab olish

2020 review of hate speech and fake news in Central Asia

Faylni yuklab olish

МИГ в цифровом мире: как научить учителей

Faylni yuklab olish

Медиа жэне ақпарат бойынша сауат жөніндеги тренерлерге арналған

Faylni yuklab olish

Дастури методй: барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй

Faylni yuklab olish

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо

Faylni yuklab olish