Саводнок ба расона бошед!

RU KG KZ TJ UZ

Китобхона

Мураттибсозӣ

Майыптык темасын чагылдырган журналисттер үчүн чек-лист

Боргирии файл

Чек-лист для журналистов, освещающих тему инвалидности

Боргирии файл

Материал жазууда гендердик теңдикти сактоо боюнча журналисттер үчүн чек-лист

Боргирии файл

Чек-лист для журналистов при написании материалов по соблюдению гендерного равенства

Боргирии файл

2020 review of hate speech and fake news in Central Asia

Боргирии файл

МИГ в цифровом мире: как научить учителей

Боргирии файл

Медиа жэне ақпарат бойынша сауат жөніндеги тренерлерге арналған

Боргирии файл

Дастури методй: барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй

Боргирии файл

Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча тренерлер үчүн методикалык колдонмо

Боргирии файл