Media-savodli bo'ling!

RU KG KZ TJ UZ

Kutubxona

Saralash

Media va axboriy savodxonlik bo'yicha myammoli/tarbiyasy ogir yoshlar toifasi bilan ishlash uchun

Faylni yuklab olish

Замонавий оммавий ахборот воситаларида хамда мулоқот майдонида АДОВАТ ТИЛИ

Faylni yuklab olish

Результаты медиамониторинга в странах Центральной Азии за июль-сентябрь, 2021

Faylni yuklab olish

Соглашение о стремлении к гендерно-чувствительной журналистике

Faylni yuklab olish

Гендерно-этический кодекс медиа организаций

Faylni yuklab olish

Результаты медиамониторинга в странах Центральной Азии за апрель-июнь, 2021

Faylni yuklab olish

Заманбап медиада-коммуникациялык мейкиндиктеги КАСТЫК ТИЛИ

Faylni yuklab olish

Майыптык темасын чагылдырган журналисттер үчүн чек-лист

Faylni yuklab olish

Чек-лист для журналистов, освещающих тему инвалидности

Faylni yuklab olish