Медиасауатты бол!

RU KG KZ TJ UZ

Кітапхана

Сұрыптау

Заманбап медиада-коммуникациялык мейкиндиктеги КАСТЫК ТИЛИ

Файл жүктеу

Майыптык темасын чагылдырган журналисттер үчүн чек-лист

Файл жүктеу

Чек-лист для журналистов, освещающих тему инвалидности

Файл жүктеу

Материал жазууда гендердик теңдикти сактоо боюнча журналисттер үчүн чек-лист

Файл жүктеу

Чек-лист для журналистов при написании материалов по соблюдению гендерного равенства

Файл жүктеу

ЗАБОНИ АДОВАТ дар расонаҳои муосир ва фазои иртибоботй

Файл жүктеу

Қазіргі медиа мен коммуникация кеңістігіндегі ӨШПЕНДIЛIК ТIЛI

Файл жүктеу

«Язык вражды» в современном медиа и коммуникационном пространстве

Файл жүктеу

2020 review of hate speech and fake news in Central Asia

Файл жүктеу