Медиасауатты бол!

RU KG KZ TJ UZ

Кітапхана

Сұрыптау

Social media analytics

Файл жүктеу

Media and information literacy

Файл жүктеу

BBC кабарчысы үчүн колдонмо

Файл жүктеу

Journalism fake news and disinformation

Файл жүктеу

Finish Media Education

Файл жүктеу

Фонд Сорос-Кыргызстан: Медиапредпочтения граждан Кыргызстана

Файл жүктеу

Медиаобразование в США, Канаде и Великобритании

Файл жүктеу

Фонд Сорос-Кыргызстан: Кыргызстандагы медиа сабаттуулуктун деңгээлин изилдөө

Файл жүктеу

Как новые медиа изменили журналистику

Файл жүктеу