Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Жалпы

Жалпы

Пособие для учителей на таджикском языке

Өтүү

Пособие для учителей на узбекском языке

Өтүү

Мугалимдер үчүн колдонмо (кыргыз тилинде)

Өтүү

Пособие для учителей (на русском языке)

Өтүү

Ата-энелер үчүн медиасабаттуулук (кыргыз тилинде)

Өтүү

Медиаграмотность для родителей (на русском языке)

Өтүү

Язык вражды (на русском языке)

Өтүү