Медиасабаттуу бол!

RU KG KZ TJ UZ

Кантип медиакоин табууга болот

1 Каттодон өткөндөн дароо эле 5 медиакоин алса болот
2 Сабактарды өтүү (ар бир сабакка 5 медиакоин берилет)
3 Тесттерди өтүүгө (бир топ тесттер үчүн % медиакоин)
4 Эксперт катары сабак түзүү үчүн (5 медиакоиндер)
5 Долбоордук иш-аракет үчүн (билдирме – 10 медиакоин жана өткөрүү – 15 медиакоин)
6 Сайтта активүү катышуу үчүн (сабактар, проекттер жана сайт боюнча комментарий жана сын-пикириӊиз - ар бир комментарийге 5 медиакоин)
7 Сабак өтүү үчүн авторго/экспертке 10 медиакоин

Биздин жеңүүчүлөр:

Mahmudov Mirzobek Avazbekovich
666
Душанбе, Таджикистан
Салимгараева Бария Хуснудиновна
@бария
Алматы, Казахстан
Какім Ескендір Серикулы
Esko
Алматы, Казахстан
Лидерлер
1
Zholdoshova Adina
Баткен, Кыргызстан
13/100
145 медиакоин
2
test test
Бишкек, Кыргызстан
12/100
135 медиакоин
3
Мукамилов Гуфрон Мухторджонович
Ғуфрон8000
Душанбе, Таджикистан
12/100
135 медиакоин
4
Сарина Айгуль Сырымовна
Sarinaaigul
Алматы, Казахстан
12/100
135 медиакоин
5
Шомбаев Бекжан Жумабаевич
Бекжан
Нур-Султан, Казахстан
12/100
135 медиакоин
6
Абдурахимов Абдурахим Абдурахимович
Abdurahim0047
Душанбе, Таджикистан
12/100
135 медиакоин
7
Алякупов Ильхомжон Иминжанович
Ilyusha99
Ташкент, Узбекистан
12/100
135 медиакоин
8
Сафаров Шавкат
Saf
Душанбе, Таджикистан
12/100
125 медиакоин
9
Shaymardanova Mavjuda Pardayevna
Mavjuda77
Ташкент, Узбекистан
12/100
125 медиакоин