Будь медиаграмотным!

RU KG KZ TJ UZ

События

Республикалык мектекптик медиа бурчтардын форуму

20-11-2021

Региональный форум: гендерная оптика в СМИ

12-11-2021  -   12-11-2021

Бишкек шаары. V Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

16-09-2021  -   17-09-2021

Нарын шаары. V Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

06-09-2021  -   07-09-2021

Ош шаары. V Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

03-09-2021  -   04-09-2021

Бишкек шаары. III Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

18-06-2021  -   19-06-2021

Ош шаары. III Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

18-06-2021  -   19-06-2021

Нарын шаары. II Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

21-05-2021  -   22-05-2021

Бишкек. II Модуль. Гендердик өзүн-өзү баалоо.

20-05-2021  -   21-05-2021

Освещение школьных новостей

03-05-2021  -   03-05-2021

Мектеп жаңылыгын чагылдыруу

03-05-2021  -   03-05-2021

Бишкек шаары. Гендердик өзүн-өзү баалоону окутуу үчүн медиа уюмдарга тренинг

23-04-2021  -   24-04-2021